Peraturan label maklumat pemakanan baharu akan berkuatkuasa pada Julai 2022